Een kleine kennismaking met het U.G.D.D. 'Bull's Hit'

 

 

 

Verstokenen,

Op een kille dag in de louwmaand in het jaar onzes Heeren 1989 werd uit de inspiratie-muzen, die bezwangerd waren geraakt door het saaie gerevel in de collegezaal, het idee geboren een aantal ondernemende geofysici zich te laten verenigen in een dartsgezelschap. Dat het hier geen reverie betrof werd op 26 januari 1989 duidelijk: Het Utrechtsch Geo Darts Dispuut Bull’s Hit werd opgericht, waarmee een grote stap werd gezet op de weg naar een rijkere dispuutstraditie binnen de UGV.

De Matadores treden, buiten het blikveld van het op geruime afstand aanwezige gapende gepeupel, dat probeert zoveel mogelijk van het fascinerende schouwspel op te vangen, op gezette tijden met elkaar in het strijdperk waar telkens een competitie in het vergaren van de door alle matadores zo gewilde gehoornde prooien in alle hevigheid ontbrandt. Dit gebeurt onder het genot van de aldaar in voldoende mate aanwezige spiritualia, die ervoor zorgen dat mochten zij hierdoor hun vaste hand enigzins verliezen, zij toch nog in dezelfde sferen zullen verkeren als wanneer zij de bull zouden treffen en daarmee hun prooi bedwingen: er leiden vele wegen naar de wijsheid. Deze oosterse uitspraak was een gefrequenteerde wijsheid van de aldaar zeer geadmireerde wijsgeer Confucius, die trouwens, net als de Heeren van het dispuut, van mening is dat de beste gezelschappen slechts uit Heeren bestaan.

Echter niet iedereen is voorbestemd om in de wijsheid te mogen delen; slechts diegenen die door de erkende wijzen competent worden geacht worden geoorloofd te participeren in de exquise geneugten die dit gezelschap van pallieters zijn leden biedt. Ook dit gezelschap heeft echter nieuw (stiere)bloed nodig en daarom worden van tijd tot tijd enkele belangstellenden geinviteerd die door de leden worden geacht deze competentie te bezitten, en die als redelijk harmonierende componenten in het gezelschap kunnen gedijen; omdat dissodanten erg mooi kunnen zijn, maar als ze niet passen tussen de rest van de tonen het geheel (met de zoetgevooisdheid van een mooi muziekstuk) een nogal rommelige aanblik kunnen geven.

Aangezien zij echter de beroerdste niet zijn, willen de Heeren het plezier dat zij ontlenen aan het beoefenen van de dartssport niet volledig aan buitenstaanders onthouden en daarom organiseren zij van tijd tot tijd toernooispelen, waarbij ook matadores van buiten het dispuut hun geluk bij het bedwingen van de bekende prooi (de bull) kunnen beproeven, al moge het duidelijk zijn dat de grootste toreadores de liquide prijzen dikwijls in de wacht slepen. U ziet, tussen al het onkruid gedijt ook nog de hoge fiere eik van het Utrechtsch Geo Darts Dispuut op de vruchtbare voedingsbodem van de UGV , een lommerrijke schaduw van zelfgenoegzaamheid biedend aan zijn leden.

Het gaat U goed…