U.G.D.D.

''Bull's Hit''

Taurum Tangere Spiritum Auget

Over de eerste jaren van Het Dispuut is inmiddels een boekwerk verschenen, dat in uitzonderingsgevallen en in overleg met het Bestuur van Het Dispuut ter inzage gegeven kan worden aan nieuwschierigen en ontweteden. Een stukje geschiedenis kunt u vinden onder de zinspreuk: 'Taurum Tangere Spiritum Auget'

Het U.G.D.D.

Het U.G.D.D. 'Bull's Hit' is in de loop der jaren het meest vooraanstaande Dispuut der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging gebleken. Gekenmerkt door een veelheid aan tradities en bijzondere activiteiten is Het Dispuut ook altijd in groten getale vertegenwoordigd op de activiteiten en bij de commissies van de U.A.V.

Bestuur

Met ingang van van 9 februari 2019 wordt het Bestuur van het U.G.D.D. gevormd door: - Praeses: DHr. J. Mand - Ab Actis DHr. K. van der Looij - Fiscus: DHr. S. Kooistra

archeo 98%

Het VIe Lustrum

dart-png-black-and-white-cricket-options-705

Sinds 26 januari 2019 is het VIe Lustrum der U.G.D.D. Bull’s Hit van start. Benieuwd wat U allemaal te wachten staat?