U.G.D.D. Bull's Hit

Het Dispuut

Het U.G.D.D. 'Bull's Hit' is in de loop der jaren het meest vooraanstaande Dispuut der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging gebleken. Gekenmerkt door een veelheid aan tradities en bijzondere activiteiten is Het Dispuut ook altijd in groten getale vertegenwoordigd op de activiteiten en bij de commissies van de U.A.V.

'Taurum Tangere Spiritum Auget'

Over de eerste jaren van Het Dispuut is inmiddels een boekwerk verschenen, dat in uitzonderingsgevallen en in overleg met het Bestuur van Het Dispuut ter inzage gegeven kan worden aan nieuwschierigen en ontweteden.

Een stukje geschiedenis kunt u vinden onder de zinspreuk: 'Taurum Tangere Spiritum Auget'

BESTUUR​

Met ingang van van 10 maart 2018 wordt het Bestuur van het U.G.D.D. gevormd door:

- Praeses: DHr. O.M.G. Janssen
- Ab Actis Dhr. F.L. Modderman
- Fiscus: DHr. S.C.M. Oerlemans